Phỗ Nhĩ Viên

Cheap Tramadol Cod Delivery Khối lượng tịnh: 10 viên/gói

Tramadol Bula Anvisa Ngoại hình màu nâu sáng

see url Nước pha có vị chát dịu, hậu ngọt

Màu nước đỏ, sáng

Hương vị nồng hậu thơm dịu mát, có phảng phất mùi gỗ thông và mùi của mộc nhĩ xào