Trà Thiết Quan Âm

100Mg Tramadol Online + Khối lượng tịnh: 200gram

Order Tramadol From Thailand (Hộp Thiết Quan Âm 60g: 150.000Đ)

+ Hạt tròn, đồng đều

+ Màu nước vàng sáng

+ Hương thơm của hoa lan.

+ Vị chát thanh, nhẹ nhàng